Arctura

Od 1997, Arctura je postala znak prepoznavanja SEIKO-ve Kinetic tehnologije. Arctura važi za moćan, kvalitetan sat , aerodinamičnog dizajna inspirisanog lukovima prirode; u dugi ili oblini Zemljine kugle, luk je centralni prirodni motiv i Arctura vuče svoju snagu iz večne lepote ovog oblika.

Arctura
Još satova

Linija proizvoda
Mehanizmi

Galerija reklama

Ovde su nedavno objavljene reklame i komercijalni filmovi i promotivni video. Pogledajte link ispod.

Galerija reklama